Tuesday, August 12, 2014

Sultan Brunei Berangkat Ke Kejohanan Bola Sepak Trofi Hassanal Bolkiah Ke-5

12 Ogos 2014, Selasa :-

Malam tadi (11 Ogos 2014) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Kejohanan Bola Sepak Trofi Hassanal Bolkiah (HBT) Ke-5 yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah dan menyaksikan perlawanan diantara pasukan Negara Brunei Darussalam dan Indonesia, Keberangkatan baginda telah membakar semangat pasukan Brunei Darussalam dimana Negara Brunei Darussalam telah berjaya menundukan pasukan Indonesia dengan kemenangan 3-1. Turut berangkat mengiringi baginda adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Turut serta adalah  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Kejohanan Bola Sepak Trofi Hassanal Bolkiah (HBT) Ke-5 bermula pada 09 Ogos 2014 dan akan berakhir pada 23 Ogos 2014 di Negara Brunei Darussalam. Acara separuh akhir dan akhir dijadual pada 20 dan 23 Ogos 2014. Kejohanan remaja Asean ini disertai oleh lima buah Negara iaitu Malaysia, Vietnam, Kemboja, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Skuad Bawah 21 Tahun Negara, Skuad Harimau B Malaysia mewakili Negara kita ke kejohanan ini.

Sumber :- Pelita Brunei/FAM.org.my

No comments: