Thursday, October 10, 2013

Selamat Puja Usia Ke-67 Tahun Kepada KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri

Gambar terbaru dalam usia 67 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ketika Majlis Mengadap Isteri-Isteri United Nation di Istana Nurul Iman Hari ini.

10 Oktober 2013, Khamis :- 

Syah mengambil kesempatan ini merafak sembah mengucapkan Selamat Menyambut Hari Puja Usia yang ke-67 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri diputerikan pada 07 Oktober 1946.

No comments: