Sunday, October 27, 2013

MWNBD Raikan Hari Puja Usia Raja Isteri

27 Oktober 2013, Ahad :-

Semalam Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam (MWNBD) telah meraikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam dalam Majlis Sambutan Hari Puja Usia (Hari Lahir).  Majlis diadakan di Manggis Ballroom, Hua Ho Manggis Mall, Bandar Seri Bagawan. Keberangkatan tiba KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri disambut oleh Yang Di-Pertua MWNBD, Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsat dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi MWNBD. 

Turut mengiringi baginda dalam majlis ini adalah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahaman, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna.

Sumber :- Pelita Brunei

No comments: