Tuesday, March 18, 2014

Pertandingan Membaca al-Quran Peringkat Kebangsaan

18 Mac 2013, Selasa :-

Pada 18 Mac 1960, Pertandingan Membaca al-Quran Peringkat Kebangsaan  buat pertama kalinya telah  diadakan di Kuala Lumpur selama empat  hari yang  disertai oleh  sebelas buah  negeri  dalam Persekutuan  Tanah  Melayu.  Pertandingan ini merupakan inisiatif Perdana  Menteri, Yang Teramat Mulia Tunku  Abdul  Rahman  untuk meningkatkan syiar Islam dan pembangunan rohani  umat  Islam.  Pertandingan  diadakan  pada  bulan Ramadhan  dan  dijadikan acara tahunan.  Pada  mulanya pertandingan  membaca  al-Quran menjadi  amalan  tradisi  di beberapa  negeri  di Persekutuan  Tanah  Melayu. Pada  05 September  1947,  PEKEMBAR telah   menganjurkan   pertandingan   ini   di peringkat negeri  Johor,  manakala  Yang Teramat Mulia Tunku Abdul  Rahman  pernah  mengadakan pertandingan  tersebut  di negeri  Kedah  pada tahun  1951  dan  kemudiannya menganjurkannya  di antara negeri Kedah  dan  Johor  pada  tahun  1959.   Nama pertandingan  ini  telah  ditukarkan  kepada Musabaqah  Membaca  al-Quran  sebelum ditukar kepada Majlis  Tilawah  al-Quran. Semenjak tahun 1981, Ia telah diadakan di luar bandar Kuala Lumpur dan di luar daripada bulan Ramadhan.  

Sumber : Arkib Negara 

No comments: