Saturday, March 8, 2014

Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Fatimah Dimakamkan Pada 08 Mac 1947

Click gambar untuk Imej yang lebih Besar

08 Mac 2014, Sabtu :- 


Ini adalah makam Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Fatimah binti Al-Marhum Pengiran Omar Ali iaitu permaisuri kepada Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II, Sultan Brunei ke-26. Gambar ini Syah ambil sewaktu lawatan Syah ke Brunei pada November 2013. Al-Marhumah merupakan bonda kepada Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Brunei ke-26 dan Almarhum Sultan Haji 'Omar 'Ali Saifuddien III, Sultan Brunei ke-27. Sehubungan dengan itu Al-Marhumah juga merupakan nenda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Al-Marhumah mangkat pada 07 Mac 1947 di Istana Majalis. Pada keesokan harinya, 08 Mac 1947, jenazah Al-Marhumah dibawa ke Dermaga Kastam untuk dimakamkan di Kubah Makam Diraja dengan penuh adat istiadat diraja Brunei.  Al-Marhumah dimakamkan disebelah makam Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II. Makam dibelakang gambar Syah itu adalah makam Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II.

Al-Atihah
Semuga Rohnya Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Fatimah binti Al-Marhum Pengiran Omar Ali ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman dan beramal solleh.  Amien.

Sumber :- MBS, Zulfa Hanan& The Royal Ark

No comments: