Tuesday, February 17, 2015

Majlis Doa Kesyukuran Sambutan Puja Usia ke-41 Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah17 Feb 2015, Selasa :-

Semalam 16 Februari 2015, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam telah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Sambutan Puja Usia ke-41 Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Bacaan Yasin dan Doa Kesyukuran telah disempurnakan oleh Ketua Pengakap Brunei, Skipper Haji Osman bin Durani.

Majlis yang berlangsung di  Balai Ibadah, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam di Gadung bermula seawal jam enam petang. Turut serta dalam majlis ini adalah  Ketua Pesuruhjaya Pengakap, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Pengakap dan ahli-ahli Pengakap yang lain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah merupakan Ketua Pengakap Brunei.

Para hadirin kemudiannya melakukan solat Maghrib dan Isyak berjemaah.

Sumber :- Khairul_Salleh / Syahmi Halimshah.

No comments: