Thursday, October 9, 2014

Sultan Brunei Berangkat Ke Bali


09 Oktober 2014, Khamis :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan rombongan telah selamat tiba di Bali, Republik Indonesia untuk menghadiri Bali Democracy Forum VII yang dijadualkan berlangsung pada 10 dan 11 Oktober 2014. 

Keberangkatan tiba KDYMM Paduka Seri Baginda ke Lapangan Terbang Antarabangsa Ngurah Rai, Denpasar disambut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. H Mohammad Nuh manakala keberangkatan tiba KDYMM Paduka Seri Baginda ke St. Regis Bali Hotel disambut oleh Pengarah Urusan Hotel berkenaan, Helimut Pluecker.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: