Tuesday, April 22, 2014

Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim Main Bola

22 April 2014, Selasa:-

Lincahnya budak kecil baju biru nie menunjukkan skillnya bermain bolasepak.... bukan main lagi dia yer.  Siapakah agaknya budak comel nie. Ini adalah putera sulong kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Salleh Ab. Rahaman.  

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berusia 7 tahun diputerakan pada 17 Mac 2007 di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Bagawan, Negara Brunei Darul Salam. Gambar ini diambil sempena Perlawanan Bolesepak Jerudong International School Funday pada hari Ahad lepas, 20 April 2014.


Sumber :- Photo Jabatan Penerangan Brunei / MBS

No comments: