Saturday, August 24, 2013

Kenali Cucunda-Cucunda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

24 Ogos 2013, Sabtu:-


Hari ini Syah hendak memperkenalkan kepada anda semua cucunda-cucunda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Pengiran Pemancha Pengiran Anak Mohammad Alam.  Sepertimana yang kita ketahui KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Brunei berkahwin sebanyak tiga kali dan isteri kedua dan ketiga baginda telah diceraikan dan hanya tinggal isteri pertama sahaja.  

Kedua-dua bekas isteri baginda iaitu Cik Puan Mariam binti Haji Abdul Aziz dikurniakan empat orang anak yang terdiri daripada dua lelaki dan dua perempuan manakala Cik Puan Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar dikurniakan sepasang cahayamata. Anakanda-anakanda Cik Puan Mariam masih belum lagi berumahtangga manakala anakanda-anakanda Cik Puan Azrinaz  masih kecil. Buat masa ini KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Brunei mempunyai 12 orang cahayamata yang terdiri daripada lima lelaki dan tujuh perempuan serta dikurniakan dengan 10 orang cucunda yang terdiri daripada lima lelaki dan lima perempuan.

Anakanda-anakanda baginda yang telah berumahtangga adalah :-
  1. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkahwin dengan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahman.  Dikurniakan sepasang cahayamata.
  2. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah berkahwin dengan Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim.  Dikurniakan dua anak lelaki dan tiga anak perempuan.
  3. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah berkahwin dengan yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul bin Pengiran Syed Haji Jaafari. Dikurniakan sepasang cahayamata.
  4. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah berkahwin dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd. Yakub. Dikurniakan seorang cahayamata lelaki.
Sila click Link Syah terdahulu mengenai KENALI MENANTU-MENANTU SULTAN BRUNEI


Ini adalah cucunda-cucunda baginda :-

Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah

Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee BillahYang Amat Mulia Pengiran Anak Raheemah Sanaul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim


Yang Amat Mulia Pengiran Anak Hariisah Widadul Bolqiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim


Yang Amat Mulia Pengiran Anak 'Abdul Raqiib bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim

Yang Amat Mulia Pengiran Anak 'Abdul Haseeb bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raqeeqah Raayatul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim


Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Hafeez  bin Pengiran Anak Khairul Khalil


Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihaanah Hanna-Ul Bolqiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil


Yang Amat Muia Pengiran Anak Muhammad Za'eem bin Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini.  Beliau  baru diputerakan pada 03 Ogos 2013 lepas.

Sumber :- Dirgahayu / Buku Perkahwinan /MBS

3 comments:

Nurfaezah Abdullah said...

semuanya pandai bergaya ^^ semoga semua membesar menjadi insan yg taat mengerjakan perintah Allah. Aamiin...

tengkusyah said...

Mudah-Mudahan .....Amin

Anonymous said...

sungguh comel cucu2 sultan brunei nie :)