Thursday, March 19, 2015

Kad Jemputan Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja Pengiran Muda ‘Abdul Malik Dan Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah


19 Mac 2015 , Khamis :-

Inilah dia kad jemputan Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik ibni  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan pasangannya Yang Mulia Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Majlis akan diadakan di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan pada hari Rabu malam Khamis bersamaan 08 April 2015 jam 19:30hrs.

Para jemputan perlu membawa kad jemputan ini untuk diimbas bagi mencatat kehadiran mereka di majlis berkenaan. Kad ini didatangkan dengan kod bar (bar code) untuk tujuan berkenaan.

No comments: