Sunday, November 2, 2014

Sultan Brunei Berangkat Tiba Di Kuala Lumpur


02 November 2014 :-


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan rombongan telah selamat berangkat tiba di Kuala Lumpur malam ini. Keberangkatan tiba Tuanku Sultan Brunei disambut oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Tuanku Sultan Brunei berangkat ke Malaysia untuk lawatan rasmi negara selama tiga hari bermula Isnin 03 November 2014.

Sumber :- Hishammuddin Hussein Fan Page

No comments: