Friday, November 8, 2013

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Solat Jumaat di Masjid Negara


08 November 2013, Jumaat :-

Tengahari tadi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah menunaikan Solat Jumaat di Masjid Negara, Kuala Lumpur. Duli Yang Teramat Mulia dan keluarga berangkat tiba pagi tadi melalui Pengkalan Udara Subang, Selangor.  Sewaktu berada di Masjid Negara, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenaan menziarahi Kubah Makam Pahlawan yang  merupakan perkuburan bagi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia.

Duli Yang Teramat Mulia dan rombongan berada di Malaysia untuk lawatan rasmi negara selama lima hari. Lawatan ini bagi memperkukuhkan hubungan dua hala antara Brunei Darussalam dan Malaysia serta memantapkan lagi kerjasama kedua buah negara dalam bidang pertahanan dan ekonomi.

Kebiasaannya Syah solat Jumaat di Masjid Negara tetapi hari ini Syah Solat Jumaat di Surau Menara TM kerana banyak kerja dan tak sempat Solat Di Masjid Negara.  Tak ada rezeki, jika tidak dapat juga melihat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dari dekat.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei/Bernama

No comments: