Saturday, November 2, 2013

'Abdul Wakeel dan Ameerah Hadiri Majlis Menerima Tanda Pertunangan dan Akad Nikah02 November 2013, Sabtu :-


Semalam anakanda kepada Sultan Brunei, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah telah berkenan berangkat menghadiri Majlis Menerima Tanda Pertunangan dan Akad NikahAwangku Haji Muhammad Al-Yusrin bin Pengiran Dato Paduka Haji Sani dan pasangannya Dayang Mas'udah binti Abdullah. Majlis diadakan di Dewan Indera Kayangan, Empire Hotel,Bandar Seri Bagawan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

4 comments:

Nurfaezah Abdullah said...

comelnye the prince and princess

Anonymous said...

pertunangan dan akad nikah seawal kanak-kanak lagi?

Anonymous said...

ha? Mohon pencerahan sikit. Mereka sebagai wakil ke atau betul2 bertunang?

Anonymous said...

Prince Abdul Wakeel & Princess Ameerah menghadiri majlis menerima tanda pertunangan & akad nikah, bukan bertunang. they're siblings. :)