Wednesday, November 13, 2013

Pengiran Muda Mahkota Brunei Berangkat Pulang

13 November 2013, Rabu :-

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Salleh Ab. Rahaman telah berangkat pulang ke Brunei malam ini. Duli Yang Teramat Mulia berada di Malaysia untuk lawatan rasmi negara selama lima hari berangkat tiba ke Kuala Lumpur pada Jumaat lepas. Turut mengucapkan selamat jalan kepada Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor adalah Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein  dan Menteri Besar Johor, Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: