Wednesday, June 1, 2016

Selamat Menyambut Ulangtahun Ke-10 Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel


Gambar terbaru Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel ketika mencuba permainan congkak di Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampong Ayer sewaktu beliau dan rombongan daripada Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) melawat Kapung Ayer pada 18 Mei lepas. YTM merupakan seorang putera raja yang tidak lokek dengan senyuman. 

01 Jun 2016, Rabu :-


Selamat menyambut hari ulangtahu kelahiran ke-10 kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel ibni  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah semuga YTM dipanjangkan umur dan sentiasa dibawah lindungan Allah hendaknya. Amien.

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel merupakan anakanda kepada Sultan Brunei dan bekas isteri baginda, Che Puan Azrinaz Mahzar binti Hakim Mahzar.

Sumber :- MBS / Bruneiroyalfamily IG / Pelitabrunei

No comments: