Sunday, May 10, 2015

Comelnya Putera Sultan Perak dan Sultan Brunei

 Click gambar untuk imej yang lebih besar
10 May 2015, Ahmad :-

Inilah dia Putera kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lah.  Gambar ini diambil malam semalam semasa Istiadat Santapan Diraja sempena Istiadat Pertabalan Paduka Seri Sultan Perak XXXV (Ke-35) di Istana Iskandariah, Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak.

Dikiri sekali adalah Raja Kecil Besar Perak Darul Ridzuan, Yang Teramat Mulia Raja Azlan Muzaffar Shah ibni DYMM Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan disebelah kanan adalah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Kelihatan dibelakang bersama KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri adalah  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah binti KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Raja Azlan berusia 7 tahun manakala Pengiran Muda 'Abdul Wakeel berusia 9 tahun.

Sumber : MBS/Jabatan Penerangan Malaysia

No comments: