Tuesday, December 3, 2013

Raja Isteri Menerima Mengadap Isteri Duta Besar Indonesia


03 Disember 2013, Selasa :-


Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan menerima mengadap isteri Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Nani Handriyo di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.  Duta Besar Indonesia ke Negara Brunei Darussalam akan menamatkan perkhidmatannya tidak lama lagi.

Sumber :- Information Department

No comments: